STRONA GŁÓWNA  |  EEG BIOFEEDBACK   |   TRENINGI EEG BIOFEEDBACK |   KONTAKT
PROFESJONALIZM   |   PUBLIKACJE   |   GALERIA ZDJĘĆ
 

 
  logo

    Treningi Biofeedback są szeroko rekomendowane osobom przejawiającym dysfunkcje rozwojowe, takie jak: nadpobudliwość, zaburzenia koncentracji, uwagi, nastroju, zachowania, czy społecznego przystosowania.

    EEG Biofeedback stosowany jest także jako kuracja wspomagająca przy leczeniu uzależnień, szczególnie w fazie terapii pogłębionej.

    Treningi EEG Biofeedback oferują możliwość wygaszania niepożądanych częstotliwości fal mózgu i wzmacniania częstotliwości pożądanych, a dzięki temu realnie usprawniają funkcjonowanie mózgu, wpływając na poprawę koncentracji uwagi, uczenia się, zapamiętywania lub zwiększenia możliwości radzenia sobie ze stresem.